Verklaring gegevensbescherming

Pellenc hecht een groot belang aan de bescherming en de eerbiediging van uw privacy. Dit privacybeleid beschrijft hoe Pellenc, als onderdeel van haar zakelijke relaties, de over u verzamelde informatie ("persoonsgegevens") verzamelt, gebruikt en deelt wanneer u de verschillende PELLENC-websites gebruikt (hieronder vermeld).
Deze persoonsgegevens zijn: alle informatie die ons in staat stelt om u als individu te identificeren.

Wij nodigen u uit om dit document te lezen om onze praktijken met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens te kennen en te begrijpen.

Verantwoordelijk voor de verwerking:

Uw gegevens worden verzameld door: PELLENC S.A.S.

Quartier Notre-Dame – Route de Cavaillon

CS 10047 - 84122 Pertuis-cedex-Frankrijk

Tel: 33 (0)4 90 09 47 00

fax: 33 (0)4 90 09 64 09

E-mailadres: contact@pellenc.com

aandelenkapitaal: 20 848 320 €

RCS Avignon: 305 061 186

Intracommunautaire BTW: FR 16 305 061 186

Webhost:

OVH - 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk

http://www.ovh.com

Tel 33 (0) 9 72 10 10 07

editor: Octaaf KLABA

Lijst van de verschillende Pellenc sites: GROUP sites, GROUP INTERNATIONAL sites, SUBSIDIARY sites. PELLENC CATALOGUS

PARTS CATALOG

GARANTIES EN OPLEIDING

OEP-OCCASIONS

Wat zijn deze persoonsgegevens?

Wij verzamelen de volgende gegevens wanneer u zich registreert, of contact met ons opneemt:

Naam, voornaam en aanspreekvorm

Bedrijfsnaam

Geboortedatum en -plaats

Intracommunautaire btw-code

Persoonlijk en professioneel postadres

e-mailadres

telefoonnummer

beroep

Wij verzamelen de volgende gegevens wanneer u onze site gebruikt:

Informatie over de gebruikte apparaten (IP-adres, logboeken, id's...)

Cookies en informatie over uw online surfgedrag (tracers, navigatiegegevens, doelgroepmetingen, geografische locatie, interesses, voorkeuren, tijdzone ...).

Waarom verzamelen wij deze persoonsgegevens?

Over het algemeen kunt u deze site bezoeken zonder persoonlijke informatie over uzelf bekend te maken. Als u echter weigert, kunt u mogelijk niet profiteren van bepaalde informatie of diensten die u hebt aangevraagd.

Er zijn verschillende rechtsgronden die ons in staat stellen om uw gegevens te gebruiken, en we zullen deze verzamelen en gebruiken in de volgende situaties:

Wanneer het gebruik van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor het uitvoeren van een contract of contractueel pakket waarbij u partij bent of in het geval van precontractuele procedures.

Bij het gebruik van uw persoonsgegevens is ons gerechtvaardigd belang.

Om onze producten te begrijpen en te verbeteren.

Onze relaties met u beheren en verbeteren.

Ervoor te zorgen dat onze producten worden gebruikt in overeenstemming met de wet.

Om onze rechten en eigendommen, of die van een derde partij, te beschermen of te verdedigen.

Om criminaliteit en fraude op te sporen, te voorkomen.

Wanneer we moeten voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting met betrekking tot ons.

Als we uw toestemming hebben.

Aan wie zullen we deze persoonsgegevens waarschijnlijk overdragen?

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met onze dochterondernemingen, distributeurs en netwerkpartners.

In de regel bewaren wij uw persoonsgegevens binnen de Europese Unie. Bepaalde dienstverleners bevinden zich echter in landen buiten de EU; uw gegevens kunnen dus worden doorgegeven naar derde landen. Pellenc S.A.S heeft zich er vooraf verzekerd dat aan strenge vertrouwelijkheids-, gebruiks- en gegevensbeschermingsvereisten wordt voldaan in een derde land.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

De gegevens worden opgeslagen en gebruikt voor een periode in overeenstemming met de wetgeving.

Wat zijn uw rechten op deze persoonsgegevens?

U heeft de volgende rechten:

Toegang tot de persoonsgegevens die wij bewaren.

Corrigeren van eventuele foutieve persoonsgegevens.

Uw persoonlijke gegevens verwijderen.

De verwerking van uw gegevens beperken.

Overdraagbaarheid van persoonsgegevens.

Onze veiligheidsprocedures vereisen dat we een bewijs van uw identiteit vragen voordat we aan uw rechten voldoen.

Om uw rechten te doen gelden, werkt u uw gegevens bij en kunt u de gemachtigde voor gegevensbescherming op het volgende adres per post schrijven naar: PELLENC S.A.S. Notre Dame 84120 Pertuis of per e-mail dpo@pellenc.com.

Pellenc S.A.S. verbindt zich ertoe om binnen een redelijke termijn die niet langer mag duren dan 1 maand na ontvangst van uw verzoek te reageren op uw verzoek om toegang, correctie, verwijdering, beperking of enig ander aanvullend verzoek om informatie.

Als u van mening bent dat Pellenc S.A.S. niet voldoet aan haar verplichtingen met betrekking tot uw persoonsgegevens, kunt u een aanvraag indienen bij de relevante autoriteit. In Frankrijk is de bevoegde autoriteit de CNIL, u kunt elektronisch een aanvraag indienen via de volgende link: https://www.cnil.fr/fr/plaintes/internet.

Cookiebeleid

We hebben een cookiebeleid.

Dit privacybeleid wordt bijgewerkt

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid regelmatig bij te werken. De datum van de laatste versie staat bovenaan deze verklaring. Deze wijzigingen zijn bindend voor u zodra zij online zijn gezet. Daarom dient u deze privacy verklaring en het beleid met betrekking tot het cookiegebruik regelmatig te raadplegen zodat u kennis kunt nemen van eventuele wijzigingen.