EEN ONDERNEMING DIE HAAR MILIEUVERANTWOORDELIJKHEID DAGELIJKS IN DE PRAKTIJK BRENGT

De PELLENC-groep voelt zich al vanaf zijn oprichting in 1973 verbonden met de agrarische wereld, groenvoorzieningen en lokale overheden en heeft de eisen op het gebied van milieu en maatschappij altijd centraal gesteld in zijn beleid. In lijn met de doorlopend veranderende voorschriften streven wij voortdurend naar beperking van de gevolgen van onze activiteiten voor het milieu en ondersteunen wij de duurzame ontwikkeling van de lokale economie.

Producten met een geringe milieu-impact

Wij integreren onze milieuvriendelijke aanpak vanaf de ontwerpfase in onze producten. Al meer dan tien jaar investeren we zwaar in
ontwerp, ontwikkeling en productie van een volledig assortiment "zero emission" producten voor wijnbouw, boomteelt en het onderhoud van groene en stedelijke ruimtes. Onze accugedreven handgereedschappen zijn krachtig en stil en stoten geen CO2 uit dankzij de elektrische “Brushless” motoren en de lithium-ion technologie in onze accu’s, maar presteren wat betreft kracht en gebruiksduur even goed als vergelijkbare apparaten met een benzinemotor. Daarnaast besteden wij veel aandacht aan hun ergonomie en hun balans en zorgen daarmee voor een verlichting van het werk en het tegengaan van repetitive strain injury (RSI). Onze machines en tractoren zijn uitgerust met intelligente systemen die het brandstofverbruik minimaliseren. De aanwezigheid van efficiënte systemen voor de behandeling van uitlaatgassen stelt ons in staat om te voldoen aan de nieuwste antivervuilingsnormen die voldoen aan Tier 4-voorschriften.

Werkgelegenheid en lokale vestiging, onze voornaamste aandachtspunten

PELLENC, een belangrijke speler voor de lokale economische en sociale ontwikkeling, is de grootste industriële onderneming van de gemeente Pertuis, waar ons hoofdkantoor is gevestigd. De groep is hier de grootste werkgever: bijna een derde van onze 1850 werknemers werkt in Pertuis, terwijl 70% van hen op minder dan 20km van het bedrijf woont. Met jaarlijks een honderdtal trainees en een tiental studenten uit het leerwerktraject dragen wij bij aan de opleiding en de beroepsintegratie van jongeren. Wanneer ze door het bedrijf worden ingehuurd, wordt gemiddeld 70% aan het einde van hun leerwerktraject ingehuurd.

Wat de lokale economie betreft, wordt tweederde van ons budget voor de aankoop van apparatuur en grondstoffen in Europa geïnvesteerd om de kwaliteit en nabijheid van onze leveranciers te behouden. Onze productievestigingen bevinden zich in regio’s waar de landbouwactiviteiten (wijngaarden, boomgaarden) overeenkomen met onze producten en diensten. Dankzij onze nabijheid bij boomkwekers en wijnbouwers zorgen wij in deze gebieden voor werkgelegenheid en dragen wij bij aan de lokale ontwikkeling.

Een ecologisch verantwoord industriemodel

Om onze impact beter te verminderen, zetten we een hoogwaardige, eco-verantwoordelijke industriële tool in. Door een organisatie met korte ketens en vestiging van onze productietools dichter bij onze markten zijn wij in staat om ons afval te beperken. De behandeling van end-of-life producten wordt beheerd door erkende eco-recycling organisaties. Zo is accufabriek in China zo dicht mogelijk bij de grondstoffen gevestigd om onze aanvoerstromen en daarmee onze CO2-voetafdruk te beperken. Onze ecologisch hoogwaardige gebouwen voldoen aan de normen voor ecologisch bouwen en onze investeringen in intelligente processen staan garant voor het respect van de natuurlijke bronnen. 

De ecologische voetafdruk van de vestiging in Pertuis (in het zuiden van Frankrijk) ligt dicht bij die van een tertiaire instelling, een opmerkelijke prestaties voor een industrieel bedrijf.

Een aanpak die strookt met onze waarden

Gehecht aan onze waarden van uitmuntendheid en respect zijn we gepassioneerd toegewijd aan het ontwerpen en produceren van innovatieve en eco-performende tools. Ervan overtuigd dat efficiëntie afhangt van het verminderen van onze milieueffecten en een duurzaam beleid voor duurzame ontwikkeling zijn we trouw aan onze missie, “Werken met de natuur in dienst van de mens”