ADVIES EN ENGINEERING VOOR DE BOOMTEELT

Bij PELLENC zijn we altijd op zoek naar nieuwe middelen om uw werk gemakkelijker en efficiënter te maken. Boomtelers kunnen daarom, naast de levering doelmatige en innovatieve producten, bij ons terecht voor advies, waarbij wij putten uit de skills en de knowhow die wij hebben verworven in boomgaarden over de hele wereld. Door middel van oplossingen waarin kwaliteit en rentabiliteit zijn samengebracht, zetten wij ons in samenwerking met de telers in om een de boomgaard op een hoger plan te brengen wat betreft kostenbesparing, duurzaamheid en prestaties.

Voor een doordachte,
verstandige en duurzame boomteelt

Een boomgaard van 700 olijfbomen/ha die is opgezet met haagbeplanting (versus 2000 tot 3000 voor super intensief) veroorzaakt minder stilstand en maakt het gebruik van inheemse variëteiten mogelijk, die kunnen worden gekweekt en onderhouden met geschikte gemechaniseerde apparatuur.
 
In dit nieuwe model verbeteren innovatieve technische procedures organisch materiaal en de natuurlijke werking van de bodem door middel van een levensvatbaar en samenhangend ecosysteem dat onze apparatuur integreert.
Een kostenefficiënte en duurzame olijfsector
 
PELLENC begeleidt de olijfbranche, die in toenemende mate wordt gestandaardiseerd, naar een nieuw model olijfgaard. Net als in de wijnbouw zijn het in olijfteelt de gebieden en lokale tradities die de producten dat specifieke karakter en sterke imago meegeven die de toekomst van de agrarische productie betekenen. Ons advies richt zich op hoogstamboomgaarden, verwant aan de traditionele maar origineel en innovatief door zijn ontwerp en prestaties.

Een gemechaniseerde oogstmethode
voor elk type boomgaard

In hoogstamboomgaarden verloopt de oogst door middel van het gecontroleerd trillen van de stam, met name met behulp van de BUGGY 5000 S die is uitgerust met klemmen die op een telescooparm zijn gemonteerd.
 
Daarnaast heef PELLENC met de EXPAND R5090 een systeem ontwikkeld ter vervanging van oogstnetten. Er wordt automatisch een zeil over de bodem uitgerold waardoor het werk sneller en beter verloopt en de oogst met drie personen gemechaniseerd kan worden. Dit nieuwe systeem is ontworpen voor de olijfoogst, maar is ook toepasbaar in de kersenoogst
 
Afhankelijk van het type, de leeftijd en het formaat van uw bomen levert PELLENC tal van oogstoplossingen gebaseerd op verschillende technologieën.
Zowel voor haagbeplanting als voor traditionele boomgaarden biedt PELLENC verschillende oogst- en onderhoudssystemen aan. Deze verhogen de kwaliteit van de vruchten waardoor ze sterker en duurzamer worden en betere economische prestaties leveren.
 
Van de lichte en handzame accugedreven trilkam OLIVION tot verschillende oogstsystemen en -machines voor de gemechaniseerde teelt is ons advies gebaseerd op oplossingen die passen bij elke bestaande beplantingswijze en rekening houden met de specifieke kenmerken van uw land.
 
Zo beveelt PELLENC voor haagbeplantingen aan de oogst uit de bomen te slaan met de oogstmachine CV 5045, die gebruikt kan worden voor bomen tot 4,5m hoog en 2,5m breed waarbij de vruchten worden opgevangen door afzuiging. Deze methode is ontwikkeld voor de olijvenoogst, maar is ook succesvol in de amandeloogst.
Expertise in snoeitechniek, centraal in het advies van PELLENC

De wijnstok, een slingerplant, en de olijfboom, waarvan het hout er twee jaar over doet om een olijf te dragen, zijn de twee overblijvende bomen die het moeilijkst te snoeien zijn. Door eraan te werken heeft PELLENC echter haar erkende expertise in grootte ontwikkeld en een reeks professionele snoeischaren ontworpen.

Het snoeien van de boomgaard, waarbij wordt begrepen hoe de boom zich in de toekomst zal ontwikkelen, bepaalt sterk de opbrengst en duurzaamheid ervan. Aan de hand van onze kennis van het onderhoud en de gezondheid van planten raden wij een doordachte snoei aan, uitgevoerd door mens, ondersteund door het juiste gereedschap. Daarmee wordt vroegtijdige veroudering en uitharding van het hout voorkomen, die wordt veroorzaakt door “blinde” snoeisystemen. Dit geeft ons een langere levensduur van de boomgaard, het eerste voordeel van duurzame olijventeelt.

De juiste training van uw teams in deze essentiële taken bepaalt de plantenevolutie en dus de economie van uw plantages. Voor een optimale verzorging van uw boomgaard stellen wij u daarom leermiddelen ter beschikking om uw snoeiers en operators op te leiden. Zo opende onze dochteronderneming PELLENC Iberica onlangs de deuren van zijn school voor de besturing van machines voor de olijfteelt.

Meer dan veertig jaar aan de zijde van boomkwekers

Wij begeleiden boomkwekers al meer dan veertig jaar met innovatieve en duurzame oplossingen, waarbij we een hoogwaardige productie koppelen aan de economische levensvatbaarheid van de bedrijven. Het nieuwe type boomgaard waar Pellenc zich nu op toelegt verenigt opgedane ervaring in het veld met aangepaste oogstuitrustingen binnen een kostenbesparend, duurzaam en goed presterend ecosysteem.