VINION snoeischaren: een Franse productielijn

Snoeischaar VINION: een Franse productielijn met het label Future Industry Showcase - PELLENC

Ontdek de productielijn van de Snoeischaar VINION, gelegen in Pertuis, Frankrijk en gelabeld Showcase Industry of the Future. PELLENC, een Franse fabrikant van professionele machines, apparatuur en elektrisch gereedschap voor de wijnbouw, wijnbouw, olijfteelt, boomteelt en onderhoudssectoren van groene en stedelijke ruimtes, is geëtiketteerd als de Future Industry Showcase.


VINION pruning shears: a French production line and holder of the Vitrine Industrie du Futur (Window on Industry of the Future) label – PELLENC

PELLENC, French manufacturer of professional power tools, equipment and tools for vine growing, wine growing, olive growing, fruit growing and green and urban spaces maintenance has been awarded the Vitrine Industrie du Futur label